SS-7B-VDE-4.8

Broj proizvođača SS-7B-VDE-4.8
Dio brojeva SS-7B-VDE-48

Ostali dijelovi