BC857AW

Proizvođač NXP
Dio brojeva BC857AW

Ostali dijelovi