BC817-16

Proizvođač NXP
Dio brojeva BC817-16

Ostali dijelovi